Splošne informacije ter pogoji poslovanja

Podjetje Eclipse print  d.o.o. ponuja svojim strankam možnost, da naročijo
izdelavo tiskanih izdelkov, tako da pošljejo digitalne predloge preko spleta ali na nosilcu podatkov.

1. Identiteta prodajalca
Stranka sklene pogodbo na daljavo z družbo Eclipse Print d.o.o..

 

2. Podatki in kontaktni naslov prodajalca
Eclipse print d.o.o.

Podskrajnik 32

1380 Cerknica

Prokurist: Dejan Fatur

Matična številka: 1327798000

Sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

ID DDV: SI96319224

 

3. Avtorske pravice

Za vsebino izdelanih tiskovin odgovarja izključno naročnik. Za vse morebitne kršitve avtorskih pravic in njihovih posledic nosi odgovornost naročnik.

 

4. Pomembnejše značilnosti storitve
V spletni trgovini podjetja Eclipse Print d.o.o. lahko naročite tiskanje billboardov, transparentov, zastav, samolepilnih folij za zunanje oglaševanje, kamionskih ponjav in ostalih izdelkov, ki so predstavljeni v spletni trgovini. Več informacij najdete na naši  spletni strani
družbe Eclipse print d.o.o.  ( www.eclipse-print.si ).

 

5. Sklenitev pogodbe

Predstavljena spletna tiskarna vam ponuja možnost oddaje naročila neposredno preko
spletne strani. Oddaja naročila preko spletne strani www.eclipse-print.si je enostavna. Izberete izdelek, ki ga želite naročiti
(billboard, transparent, zastava, samolepilna folija....)

 

 

Tukaj bi bilo potrebno opisati cel postopek naročanja….po vseh korakih od začetka do plačila. Postopek naročanja bo mogoče opisati šele potem, ko bo dejansko znan – ko bo narejena končna verzija spletne trgovine. Potrebno je definirati:

 

  1. Registracija naročnika z uporabniškim imenom in geslom. Pri registraciji je potrebno vnesti podatke o naročniku: ime, priimek, naslov, geslo, e-naslov ter telefonsko številko.

  2. Na kakšen način se bodo naročila oddajala – bo na razpolago kontaktni obrazec, bo v ta namen izdelan program za naročanje, v katerem bo naročnik sam oblikoval svojo tiskovino, se bodo naročila oddajala po e-pošti,…?

  3. Naročnik bo verjetno izbral material za tisk, format, količino, …?

  4. Ko bo naročilo končano bo naročnik verjetno odšel na naslednji korak – PREGLED NAROČILA ter pregledal vse podrobnosti naročila?

  5. Vsebino košarice lahko naročnik po potrebi vedno spremeni. Če je z vsebino košarice zadovoljen, gre naprej in vidi povzetek nakupovalne košarice (naročene izdelke in cene).

  6. Po pregledu naročila bo verjetno sledil naslednji korak – BLAGAJNA – kjer bo naročnik izbral način plačila (kot sem zasledila, bo edini veljavni način plačila »plačilo po predračunu«)?

  7. V predzadnjem koraku naročnik pregledavsebino računa, spremeni lahko naslov za pošiljanje. Preden odda naročilo, bo opozorjen, da so splošni pogoji poslovanja sestavni del te pogodbe in s klikom na povezavo, se lahko seznani z njihovo vsebino. Po tem, ko naročnik potrdi, da je prebral SPP, ki so sestavni del pogodbe  in se z njimi strinja ter je  prebral vse ostale navedene  informacije za stranke, odda naročilo s klikom na gumb »Zavezujoče plačljivo naročilo«. Stranka je opozorjena, da naročila ne more preklicati. V zadnjem koraku na zaslonu vidi številko naročila. Stranka svoje naročilo, splošne pogoje poslovanja in informacije za stranke lahko shrani in natisne. S tem, ko se stranka strinja s splošnimi pogoji poslovanja in pošlje / odda naročilo, izjavlja, da bo slenila kupoprodajno pogodbo v zvezi z naročenimi izdelki. Potrditev prejema pa še ne pomeni zavezujočega sprejetja naročila stranke. Pogodba nastane na podlagi izrecnega sprejetja s pomočjo posebne e-pošte ali z izdelavo naročila. Sporočilo po e-pošti prejemete po cca. 30-ih minutah, lahko pa zaradi obremenjenosti strežnika traja tudi nekaj ur.

 

6. Napake pri vnosu

Vnesene podatke lahko kadarkoli med naročilom spremenite s klikom na gumb »izbriši« ali»spremeni«.

 

7. Cene

Na naši domači strani je objavljen cenik z aktualnimi cenami. V cene so všteti vsi davki in aktualno veljavni DDV. Pri stroških pošiljanja je davek na dodano vrednost prikazan posebej. Veljavnost časovno omejenih ponudb je določena v okviru posameznih predstavljenih izdelkov na naši domači strani. Podjetje Eclipse Print d.o.o. lahko naročniku zaračuna stroške za morebitne dodatne storitve.

 

8. Stroški pošiljanja in dostave

Stroški pošiljanja in dostave se zaračunavajo po veljavnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani podjetja Eclipse print d.o.o..

 

9. Dobavni rok

Dobavni rok je odvisen od roka izdelave naročene tiskovine, ki je objavljen na spletu in od načina dobave, za katerega se naročnik dogovori. Če podjetje Eclipse Print d.o.o. zamuja z dobavo, naročnik nima pravice do odškodninskega zahtevka, razen če je podjetje ravnalo hudo malomarno ali naklepno. V primeru dogovorjenega dviga blaga, lahko naročnik pride po blago takoj po izdelavi na sedež podjetja, ki je na naslovu Podskrajnik 32, 1380 Cerknica. Blago smo dolžni hraniti 3 mesece od datuma izdelave.

 

 10. Način plačila/dostave

Plačilo se izvede po izstavitvi računa z nakazilom na naš bančni račun. Naročene tiskane izdelke vam dostavimo na dom ali na naslov, ki ste ga navedli kot naslov za pošiljanje. V primeru drugačnega dogovora, lahko izdelke prevzamete na sedežu podjetja. Več informacij o tem lahko najdete na naši spletni strani.

 

11. Pravica do preklica naročila

Pravica do preklica naročila je glede na določila o pogodbah sklenjenih na daljavo v skladu s členom 2. točka, 5. odstavka, 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov izključena, ker so izdelane tiskovine narejene na zahtevo naročnika in prilagojene njegovim osebnim potrebam.

 

12. Garancija za pomanjkljivosti in reklamacije

Blago je pomanjkljivo, če ne ustreza tehničnemu standardu. Naročnik mora očitne napake dobavljenega blaga, opazne brez posebne pozornosti, uveljavljati nemudoma ob dobavi, vendar najkasneje dva tedna po prejemu. Kasnejše uveljavljanje očitnih napak je izključeno. Skrite napake je potrebno uveljavljati nemudoma po odkritju, oziroma najkasneje v roku treh mesecev po prejemu. V primeru upravičene reklamacije ima podjetje Eclipse Print d.o.o. najprej pravico do nadomestne dobave. Kadar nadomestna dobava ni mogoča, ali pa ne uspe, ima naročnik pravico zahtevati razveljavitev pogodbe ali znižanje cene. Pri odstopu od pogodbe je naročnik dolžan vrniti prejete tiskane izdelke.

 

13. Jamstvo

Jamstvo za poškodovanje ali izgubo datotek na nosilcih, ki so last naročnika, je izključeno. Priporočamo, da si oblikovano datoteko shranite na vašem računalniku. Jamstvo za posledično škodo, nastalo zaradi napak, je izključeno.

 

14. Zaščita podatkov, varstvo podatkov

Naročnik je seznanjen in se strinja, da bodo osebni podatki, potrebni za obdelavo naročila in arhiviranje, shranjeni na nosilcu podatkov. Izrecno se strinja z zbiranjem, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Podjetje Eclipse Print d.o.o. bo z vsemi podatki ravnalo zaupno. Naročnik ima vedno pravico preklicati soglasje z učinkom za prihodnost. Podjetje Eclipse Print d.o.o. se obvezuje, da bo v primeru preklica nemudoma izbrisalo vse osebne podatke, razen če postopek naročila še ni bil do konca izpeljan. Podjetje Eclipse Print d.o.o. pri oddaji naročila predvideva, da je naročnik svoje podatkovne zapise shranil. Podjetje Eclipse Print d.o.o.  ne shranjuje podatkov, ki jih je posredoval naročnik.

 

15. Jezik pogodbe

Za celotno pogodbeno razmerje in komunikacijo s stranko je odločilen jezik slovenščina. Informacije za stranke in pogodba na podlagi splošnih pogojev poslovanja so prav tako v slovenščini.

 

16. Kraj izpolnitve, sodna pristojnost in uporabno pravo

Kraj izpolnitve iz pogodbenega razmerja je sedež podjetja Eclipse Print d.o.o.. V primeru pravnih sporov v zvezi s tem poslovnim razmerjem se uporablja izključno slovensko pravo.