OBVESTILO O IZVAJANJU VIDEONADZORA STAVBE

 

1. Obseg

 

Objekt na naslovu Podskrajnik 32, Podskrajnik 1380 Cerknica, v katerem izvaja družba Eclipse print d.o.o. svojo dejavnost, je pod videonadzorom.

Videonadzor se izvaja v okolici stavbe in znotraj stavbe.

 

2. Upravljavec in kontaktni podatki

 

Upravljavec videonadzora je družba Eclipse print d.o.o. Predstavnik upravljalca je Dejan Fatur, direktor podjetja, kontakt fatur@eclipse-print.com.  Upravljavec je tudi uporabnik osebnih podatkov

 

3. Pravna podlaga in namen

 

Pravna podlaga obdelave so zakoniti interesi, za katere si prizadeva upravljavec (točka f prvega odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES).

Nameni obdelave osebnih podatkov z videonadzorom so:

 

4. Pravice posameznika za varstvo osebnih podatkov

 

Vsak posameznik ima pravico:

Za uresničevanje in uveljavljanje pravic nam pišite po elektronski pošti na naslov: videonadzor@eclipse-print.com in navedite točen čas, ko ste se nahajali v prostorih, ki so pod videonadzorom, ter svoj zahtevek. Zahtevek bo obravnavan glede na naravo pridobitve osebnega podatka (zajem slike s kamero, datum in čas) in glede na obstoj zakonske podlage obdelave osebnih podatkov.

Posameznik ima tudi pravico do pritožbe zoper ravnanje z osebnimi podatki pri pristojnem organu za  varstvo osebnih podatkov – Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.

 

5. Informacijeo vplivih obdelave

 

Podatki zbrani z videonadzorom se uporabljajo le za namen, za katerega so bili zbrani, in niso uporabljeni za nadaljnjo uporabo.

 

6. Obdobje hrambe

 

Posnetki, nastali z videonadzorom, se hranijo 14 dni od nastanka.