Eclipse Print d.o.o.

Podskrajnik 32
1380 Cerknica

 

Reg. sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vložka 1/31056/00.

 
ID: 1327798, VAT: SI96319224
 
Tel.: +386 170 934 75
E-mail: avsec@eclipse-print.com
 
Bančni račun:
Citibank Europe plc 
SWIFT: CITISKBA
IBAN: SK52 8130 0000 0021 1246 0000

Generalni direktor : Alena Netušilová