PSO a PSD certifikace

certifikát PSO,fogra standard,ISO 12647
19. 3. 2019

Eclipse získal certifikát PSO a PSD podle normy ISO 12647 fungující dle Fogra standardu. Byla úspěšně otestována ofsetová i digitální výroba.

Absolvovali jsme úspěšně certifikaci PSO a PSD dle směrnice ISO 12647 založené na Fogra standardu. Testovali jsme ofsetovou i digitální výrobu.

PSO (ProcessStandard Offset) and PSD (ProcessStandard Digital) dle ISO 12647 je postup optimalizace, stabilizace a zajištění spolehlivosti tisku.

Popisuje komplexní postup výroby zajišťující soulad všech kroků zaručujících správný a konzistentní tiskový výstup.

Več novic